UVOĐENJE EUR-a – DOBRO JE ZNATI


– Plaće i ostale nankade za 12/2022.g. koje se obračunavaju i isplaćuju nakon 01.01.2023.g. obavezno se obračunavaju i isplaćuju u EUR-ima.

– Putni nalozi koji se podnose na obračun do 31.12.2022.g. iskazuju se u kunama bez obzira što je rok za predaju JOPPD obrasca 15.01.2023.g.

– Promet gotovinske blagajne, do 14.01.2023.g., može biti u kunama i eurima ali se poslovni događaji u glavnoj knjizi evidentiraju u eurima.

Lepidus Profit

Author Lepidus Profit

More posts by Lepidus Profit

KONTAKT

LEPIDUS PROFIT d.o.o.

Adresa ureda: Ulica Davora Zbiljskog 28

Zagreb 10 000

Hrvatska

Telefon: +385/1/888-56-10

Mobilni Telefon: 095/55-75-999

E-mail: info@lepidus-profit.hr

Kontaktirajte nas i zatražite ponudu!