Utvrđivanje promjene statusa rezidentnosti iz rezident u nerezident Republike Hrvatske.

Utvrđivanje promjene statusa rezidentnosti iz nerezident u rezident Republike Hrvatske.