Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 106/18) odredbe o prijenosu porezne obveze iz članka 75. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne primjenjuju se u slučaju kada je porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj. Takav porezni obveznik na oporezive isporuke dobara i usluge obavljene u tuzemstvu zaračunava hrvatski PDV.
Napominjemo da se za razdoblja oporezivanja od 1. siječnja 2019. godine ukida Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (Obrazac – INO PPO).
Podsjećamo da se odredbe članka 75. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i dalje primjenjuju ako isporuke dobara i usluga u tuzemstvu obavlja porezni obveznik, koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, a nije registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj.

Izvor: Porezna uprava

Leave a Reply