• 0

by Lepidus Porfit

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo smanjen je prirez porezu na dohodak sa 10% na 6%. Odluka je objavljena u “Narodnim novinama” br. 70/20.

Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom možete preuzeti​ ​​ovdje​.

Lepidus Porfit
O Lepidus Porfit

Nema Komentara

Ostavi Komentar