Naši porezni stručnjaci kontinuirano prate izmjene poreznih zakona i pravilnika, te pružaju precizne i relevantne infomacije o:

Porezu na dodanu vrijednost
Porezu na dobit
Porezu na dohodak
Ostalim pravilima vezanih za porezne teme

Svojim savjetima iz područja poreza i regulative omogućujemo našim klijentima bolje razumijevanje njihovih financija, veću efikasnost i znatne financijske uštede na porezu. Naši klijenti obuhvaćaju poduzeća mikro, male i srednje većilčine iz raznih industrija, kao i udruge, te velike poslovne subjekte.