Izjava fizičke osobe o izvorima stjecanja imovine.

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje.

Zahtjev za reprogram poreznog duga za fizičke osobe.

Zahtjev za reprogram poreznog duga za pravne osobe.

Obrazac OPZ-STAT-1.