Prijava prometa nekretnina – Obrazac u nastavku koristite za isprave nastale u 2017. godini odnosno za odluke koje su postale pravomoćne u 2017. godini.

Zahtjev za ustupanje podataka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijava prometa nekretnina – VAŽNO: U obrascu Prijave obavezno je popunjavanje svih polja! Ovaj obrazac se koristi za sve promete nekretnina nastale od 1. siječnja 2015. godine i dalje.

Zahtjev za ustupanje podataka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izjava o revalorizacijskoj vrijednosti nekretnine za promete nekretnina nastale u 2016.