Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost.

Knjiga izdanih (izlaznih) računa.

Knjiga primljenih (ulaznih) računa.

PDV

Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje.

Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije.

ZP

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU.

Prijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu.

Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU.

Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost.

Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa.

Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra.

Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže.

Zahtjev za povrat (tax refund form).

Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže.

Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a.

Porezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63.

Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona.

PPO

Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze.

Izvješće o obavljenim donacijama hrane.

Zahtjev za izdavanje rješenja o plaćanju PDV-a pri uvozu dobara temeljem prijave PDV-a.