PD

Prijava poreza na dobit za 2017. godinu.

Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu.

Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu.

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama.

Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti.

Bilanca.

Račun dobiti i gubitka.

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

PT

Prijava poreza po tonaži broda.