Otvaranje firme u Hrvatskoj u 2020.

Koraci prije otvaranja firme

Zanima Vas otvaranje firme? Pitate se kako otvoriti firmu u online okruženju? Kako otvoriti svoju firmu odnosno j.d.o.o. ili d.o.o.? Ne brinite se, za sve to imamo odgovore. Za otvoriti d.o.o. potrebno je imati 20.000,00kn temeljnog kapitala ili ako otvarate j.d.o.o. potrebno je samo 10,00kn iako možete uplatiti do 19.999,00kn. No kako bi izbjegli troškove i dokumentaciju pri dokapitalizaciji, preporučam da odmah otvorite d.o.o.

Sljedeći korak za otvaranje firme je odabir imena za poduzeće. To zaista može biti komplicirano jer kada smišljate imena za firmu riječi koje sadržava naziv moraju imati značenje u hrvatskom rječniku ili rječniku nekih od zemalja Europske unije. Na stranici Sudskog registra možete provjeriti dostupna imena za firme. Ako tražilica ne pronađe ništa ili pronađe subjekt istog ili sličnog imena, ali piše da je subjekt brisan, tad je ime sigurno slobodno. Za sve ostale opcije potrebno je dodatno provjeriti ime tvrtke u Sudskom registru. Dobro razmislite o različitim nazivima, pa predložite javnom bilježniku one za koje smatrate da će odgovarati vašem poduzeću, ali i koje će odobriti trgovački sud.

Nakon toga provjerite djelatnosti za koje želite biti registrirani, popis djelatnosti možete pronaći na NKD-u ili se možete savjetovati sa javnim bilježnikom. On će imati pouzdane informacije za koje se djelatnosti možete registrirati, odnosno koje djelatnosti nisu vezane.

NAPOMENA:
Prvi puta možete upisati koliko djelatnosti hoćete, cijena je ista. Naknadno dodavanje djelatnosti se naplaćuje.

Odlazak k javnom bilježniku na potpisivanje papira i dogovor

Drugi korak za otvaranje firme je odlazak javnom bilježniku. Prvo otiđite na konzultacije sa javnim bilježnikom i za par dana kada mu predate papire Vaša tvrtka već može biti otvorena. Sa sobom ponesite osobnu iskaznicu i kemijsku jer ćete morati potpisati dosta papira. Trošak toga iznosi oko 3200,00 kn.

Napomena:

Za otvaranje firme obvezna je naznočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.
Sa sobom je potrebno imati osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane).

HITRO.HR

Kada prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerite kod javnog bilježnika, predajete ju u ured HITRO.HR. Uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi dobit ćete u uredu HITRO.HR.

Za otvaranje firme potreban Vam je temeljni kapital:

• d.o.o. – 20.000 kn – mogućnost unosa temeljnog kapitala u stvarima i pravima, najmanji udjel u novcu je četvrtina temeljnog kapitala (odnosno 5000 kn). Od novčanog dijela temeljnog kapitala pri osnivanju treba biti uplaćena najmanje četvrtina, a preostala svota (tri četvrtine) treba biti uplaćena u roku od godinu dana od osnivanja društva.
• j.d.o.o. – 10 kn
Uz temeljni kapital možete računati i na neke dodatne troškove, pa tako sveukupni trošak iznosi oko 20.500,00 kn. Temeljni kapital se uplaćuje na prolazni račun koji će se poslije isplatiti na račun u banci. Za par dana očekujte poziv iz HITRO.HR da preuzmete dokument o osnivanju tvrtke. Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun kako bi se mogao prenijeti osnivački polog društva na račun društva. Odaberite banku koja vam najviše odgovara i otvorite račun. Nakon nekoliko dana osnivački polog će vam sjesti na račun.

NAPOMENA:

Pripazite da ne pečatirate dokument u banci, jer ćete onda pri preuzimanju ostalih dokumenata u FINI također morati pečatirati.

Zatim odaberite knjigovođu i otiđite mu sa svim papirima da vas prijavi na zdravstveno, mirovinsko i poreznu.

Prijava u Registar stvarnih vlasnika
Kao pravni subjekt dužni ste upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika.

Lepidus Profit

Autor Lepidus Profit

Ostale objave od Lepidus Profit

KONTAKT

LEPIDUS PROFIT d.o.o.

Adresa ureda: Ulica Davora Zbiljskog 28

Zagreb 10 000

Hrvatska

Telefon: +385/1/888-56-10

Mobilni Telefon: 095/55-75-999

E-mail: info@lepidus-profit.hr

Kontaktirajte nas i zatražite ponudu!