Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije.

Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja (koristi se za pokretnine)

SR

Obračun spomeničke rente

TZ

Obračun članarine turističkoj zajednici

KD

Obračun komorskog doprinosa