Od 01.01.2018 uvedena je nova praksa sa PK i primjenom osobnih odbitaka radnika za kojeg poslodavac obračunava zadnju plaću pri prekidu radnog odnosa. Prethodno je vrijedilo pravilo da poslodavac, ako ima PK kod sebe primjenjuje olakšice na obračunu plaća. Od 01.01.2018. vrijedi pravilo da poslodavac koji obračunava plaću za radnika koji je odjavljen više ne koristi porezne olakšice.

Tumačenje PU

U slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa sa 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiti osobni odbitak, već se radnik svoje pravo konzumirati kod drugog (sadašnjeg poslodavca) ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak).

U praksi se sada javlja problem da radnik kojem prestaje radni odnos (dakle ne zapošljava se kod drugog poslodavca) “kreditira” državu sa iznosom poreza koji se plati zbog nekorištenja olakšica na koje radnik u mjesecu kada je isplata plaće ima pravo.

S obzirom na navedeno objavljeno je mišljenje porezne uprave koje ostavlja mogućnost da poslodavac ipak primijeni olakšicu na zadnjem obračunu plaće za radnika a na osnovu izjave radnika da neće zasnovati novi radni odnos u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec.

Lepidus Porfit

Author Lepidus Porfit

More posts by Lepidus Porfit

KONTAKT

LEPIDUS PROFIT d.o.o.

Adresa ureda: Ulica Davora Zbiljskog 28

Zagreb 10 000

Hrvatska

Telefon: +385/1/888-56-10

Mobilni Telefon: 095/55-75-999

E-mail: info@lepidus-profit.hr

Kontaktirajte nas i zatražite ponudu!