Obrazac br. 1 – Početno stanje

Obrazac br. 2 – Završno stanje

Obrazac br. 3 – Dotacija

Obrazac br. 4 – Kredit

Obrazac br. 5 – Obračun gotovine stola

Obrazac br. 6 – Obračun napojnica

Obrazac br. 7 – Tabela rezultata

Obrazac br. 8 – Blagajnički izvještaj

Obrazac br. 9 – Izvještaj o održanom turniru

Obrazac br. 10 – Dnevni obračun po pojedinom automatu

Obrazac br. 11 – Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću

Obrazac br. 12 – Blagajnički izvještaj

Obrazac br. 13 – Prilog 1 Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu i roulettu

Obrazac br. 14 – Popis stanja elektroničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću

Obrazac br. 15 – Prilog 2 Popis stanja elektroničkih brojčanika po bet i win brojčanicima

Obrazac br. 16 – Popis stanja mehaničkih brojčanika

Obrazac br. 17 – NP-LI – Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću

Obrazac br. 18 PD – LI – Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću

Obrazac br 19. NP – ISC – Konačni mjesečni obračun nakande od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira

Obrazac br. 20 – Prilog 3 Izvješće o ostvarenom jack – pot dobitku

Obrazac br. 21 NP – IK – Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja

Obrazac br. 22 PD – IK – Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja

Obrazac br. 23 NP – ISA – Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu

Obrazac br. 24 – NP – ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od prir. igara na sreću na automatima

Obrazac br. 25 GN – ISC – Konačni obračun godišnje nakande za priređivanje igara na sreću u casinima – DODATAK

Obrazac br. 25 GN – ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima

Obrazac br. 26 GN – ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja

Obrazac br. 26 GN – ISK Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja – DODATAK

Obrazac br. 27 GN – ISA – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima – DODATAK

Obrazac br. 27 GN – ISA – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima

Obrazac br. 28 – Prilog 4 Izvješće o broju automata po lokacijama