BLOG

obračun doprinosa za šume

Poslovna 2018.g. zadnja za obračun doprinosa za šume za male poduzetnike

Novi Zakon o šumama (Narodne novine 68/2018) donosi novinu vezanu uz obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (okfš).

Obračun zadnje plaće

Obračun zadnje plaće radniku po prekidu radnog odnosa

Od 01.01.2018 uvedena je nova praksa sa PK i primjenom osobnih odbitaka radnika za kojeg poslodavac obračunava zadnju plaću pri prekidu radnog odnosa. Prethodno je vrijedilo pravilo da

Tuzemni prijenos porezne obveze

Tuzemni prijenos porezene obveze

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 106/18) odredbe o prijenosu porezne obveze iz članka 75. stavka 2.